MÅLSÄTTNING MILJÖ

Målsättning/Miljö

Målsättning: Vi strävar hela tiden med att ge våra kunder den bästa servicen och kvalité på våra uppdrag. Alla våra uppdrag utförs av välutbildad och professionell personal.

 

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att anlita oss. Det gör vi genom att ha täta kundrelationer och kontinuerliga kvalitets kontroller.

 

Vi strävar efter att ni ska ha samma person som kommer till er och städar och att ni har samma kontaktperson hos oss, som ni kan vända er till om ni har några frågor eller synpunkter gällande våra tjänster.

Vi utbildar all vår personal kontinuerligt. Vi arbetar med felanmälan och avvikelserapporter. Följer även upp så att det åtgärdas om brister finns, allt för att minimera skador och sjukdomar hos våra kunder och hos våra anställda. Arbeta ergonomiskt – miljöansvar

Felanmälan: Innebär att om vi ser något som kan orsaka skada på egendom lämnar vi en rapport till er så vi tillsammans kan minimera skador och olycksfall.

 

Avvikelserapport: Oönskade händelser eller situationer som kan leda till ohälsa eller olyckor. Om vi upptäcker saker som kan påverka skada på person. Alla händelser rapporteras till både ansvarig på

Städ da`X och kund, allt för att minimera skador för våra anställda. Vi följer sedan upp händelser och vilka åtgärder som har gjorts för att undvika olycksfall.

 

Vår personal är utbildad på att arbeta ergonomiskt: Att använda sig av rätt redskap och rätt arbetsmetoder för de olika städuppdrag vi utför. Minimera belastning och förslitningsskador.

 

Vi arbetar för att ha god arbetsmiljö: Vi arbetar tillsammans med felanmälan – Avvikelserapporter Arbeta ergonomiskt. Vi håller kontinuerliga möten och utbildningar med våra anställda och följer upp olika händelser. Vi åtgärdar om brister finns. Alla anställda har även en pärm med utförliga städbeskrivningar, blanketter för rapportering- säkerhetsdatablad för rengöringsmedel – dosering mm. Säkerhetspärmar finns hos alla våra företagskunder och privatkunder.

 

Vi lämnar nöjd kund garanti på våra städuppdrag – om brister uppstår i våra uppdrag inom de avtal vi överenskommits tillsammans, åtgärdar vi felen.

Miljö: Vi arbetar miljötänkande hela tiden, det gör vi genom att

 

  • Vi använder oss av miljövänligt rengöringsmedel och material så långt det går i våra uppdrag.

 

  • Vi anpassar vår städning efter våra kunders krav och hänsyn till miljö

 

  • Vi ser till att använda oss av så lite kemikalier som möjligt och använder oss av de lämpligaste metoderna för de olika ändamålen.

 

  • För att minimera utsläpp i miljön, planerar vi vår egen transportsträcka mellan våra kunder på bästa möjliga sätt.